Prekonali ste ochorenie Covid -19 a máte pretrvávajúce ťažkosti? Rehabilitačná liečba po Covide-19 pomocou vysokotónovej terapie (High Tone) prístrojom HiToP, Vám môže pomôcť. Na podporu odstránenia nepriaznivých následkov ochorenia Covid-19 (tzv....

preèítajte si viac