PhDr. Tomáš Hitrík

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: bakalár
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: magister
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, rigorózna skúška, titul: philosophiae doctor (PhDr.)

Odborné kurzy, stáže a školenia

Odborné kurzy:

 • Kurz klasickej masáže – Súkromná masérska škola – školiteľ: Peter Levický
 • Bankovanie a moxovanie – Košice
 • Terapeutické využitie kinesiotapingu – školiteľ: MUDr. et Mgr. Robert Válka
 • SM systém – Špirálovitá stabilizácia chrbtice:

– 1A, 1B, 1C, 1D – Praha – školiteľ: MUDr. Richard Smíšek

– 2A, 2B – Košice – školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn

 • McKenzie metóda:

– časť A – Bratislava: lektor – Eva Nováková Dip. MDT

– časť B – Žilina: lektor – Eva Nováková Dip. MDT

– časť C – Žilina: lektor – Sara Luetchford PT, Dip. MDT, OMT

 • Skolióza – Košice – školiteľ: MUDr. Richard Smíšek
 • Akrálna koaktivačná terapia (ACT) – Bratislava – školiteľ: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Stáže:

 • Europass mobility – Fakultná nemocnica Hradec Králove – Česká republika
 • Europass mobility – Vojenská nemocnica Praha – Česká republika

Konferencie:

 • Konferenica v Sokolove: Téma – Péče o pacienta po cévni mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeut od r. 2014
 • LPZ s.r.o., Sokolov – Česká republika – Rehabilitační oddělení – fyzioterapeut
 • Stredná zdravotnícka škola v Prešove – odborný učiteľ 
 • Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, katedra fyzioterapie – externý vyučujúci
Mgr. Simona Fabiánová

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: magister

Odborné kurzy, semináre, stáže

 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi – Kladno – školiteľ: PhDr. Petr Bitnar
 • SM systém – Špirálová stabilizácia chrbtice:– 1A, 1B – Olomouc – školiteľ: Mgr. Věra Havránková
 • Fyzioterapia detí, Banská Bystrica – školiteľ: PhDr. Markéta Musilová
 • Terapie spoušťových bodů – Třinec – školiteľ: Mgr. Daniel Pejčoch
 • Ramenní kloub – onemocnění, diagnostika, rehabilitace – Praha – školiteľky: prof. Yvona Šulcová, MUDr. Andrea Pavelková
 • Hormonální jógová terapie – Chuchelná – školiteľ: Šárka Simonidesová
 • Diagnostika a terapie závratí – Dobřichovice – školiteľ: PhDr. Ondřej Čakrt, Phd.
 • Taping a jeho využitie vo fyzioterapii – Prešov – školiteľ: Dr. Halina Romualda Zieba

  Semináre:
 • WalkAide – odborné zaobchádzanie s neurostimulátorom – Chuchelná – školiteľ: MUDr. Dagmar Peřková

  Stáže:

 • ERASMUS+ stáž pre absolventov – RÚH Chuchelná, ČR
 • ERASMUS+ letná odborná stáž – Ústřední vojenská nemocnice Praha, ČR

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2023
 • Rehaped s.r.o. – MUDr. Daniela Pastirčáková
 • REHAVAC Prešov, s.r.o. – MUDr. Alena Kumičáková
 • RÚ Hrabyně, Detašované pracovište v Chuchelné, ČR
 • Sanatórium Dr. Guhra, Tatranská Polianka
Mgr. Ivana Frenáková

Vzdelanie

Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: magister

Odborné kurzy, semináre, stáže

 • Kurz tejpovaní – Škola tejpovaní, Praha – školiteľ: Bc. Zuzana Fňukalová
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – Revitalis, s.r.o., Bratislava – školiteľ: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
 • SM systém – Špirálová stabilizácia chrbtice:– 1A, 1B – Košice – školiteľ: Mgr. Daniela Ochránková
 • Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta – Fyziobeskyd, Ostrava – školiteľ: Mgr. Veronika Kristková
 • Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie – studio Pilatespoint, Brno – školiteľ: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D. 
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie – studio Pilatespoint, Brno – školiteľ: Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.  
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii:

  časť A – Banská Bystrica – školiteľ: Mgr. Júlia Demeková, Mgr. Milan Gašpárek časť B – Bratislava – školiteľ: Mgr. Jana Veselá, Mgr. Veronika Nasslerová, – časť C – Bratislava – školiteľ: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. , Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Lucie Doubková

  Semináre:

 • Tehotenstvo a pohyb Miracle studio, online fyzio seminár – školiteľ: Mgr. Barbora Krchňavá, doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD
 • Fyzio&šport – Zdravo a fit, online praktická konferencia Mgr. Bc. Peter Obžera
 • Diferenciálna diagnostika low back pain – online webinár, Rehathink, s.r.o. – lektor: Mgr. Lukáš Kasala 

  Stáže:

 • ERASMUS+ štúdium – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta zdravotnických studií, katedra fyzioterapie Ústí nad Labem

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2020
 • Rehab s.r.o. – MUDr. Katarína Andrejčáková
Mgr. Dana Harčárová

(Aktuálne na MD)

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: magister

Odborné kurzy

 • Kinesiotaping- Jan Moravec, DiS.
 • SM systém špirálna stabilizácia- 1 A,B Mgr. .Andrej Foltýn
 • SM systém manuálne techniky- 1 C,D Mgr. Andrej  Foltýn
 • SM systém skolióza – MUDr. Richard Smíšek
 • Bankovanie a banková masáž- Radko Legát
 • Hirudoterapia- Radko Legát
 • Terapia spúšťacích bodov- Mgr. Daniel Pejčoch
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna – Mgr. Zuzana Woleková

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2021
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa, oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Bc. Zuzana Husovská
(Aktuálne na MD)

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Odborné kurzy

 • Kurz SM systém špirálna stabilizácia I.
 • SM systém – skolióza
 • SM systém – horná končatina
 • Neuromobilizácie v manuálnej terapiii 

  Prax

  • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2019
  • M.V. Medicínske Centrum, Čapajevov 2, Prešov