DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)

Pomôže pri:

 • ochorenia CNS u detí a dospelých
 • poruchy posturálneho vývoja
 • habituácia chybných dynamických stereotypov
 • znížená aktivita hlbokých svalov
 • špecifické a nešpecifické bolesti chrbtice
 • posturálna instabilita
 • patológie pohybových stereotypov

  Kontraindikácie:

  • horúčkové stavy
  • bolesť pri cvičení

  Pomôže pri:

  • ochorenia CNS u detí a dospelých
  • poruchy posturálneho vývoja
  • habituácia chybných dynamických stereotypov
  • znížená aktivita hlbokých svalov
  • špecifické a nešpecifické bolesti chrbtice
  • posturálna instabilita
  • patológie pohybových stereotypov

  Kontraindikácie:

  • horúčkové stavy
  • bolesť pri cvičení

  DNS (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)

  Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnosticko-liečebný koncept, ktorý má širokú škálu uplatnenia vo fyzioterapii, pričom vychádza z vývojovej kineziológie. Pri zdravom vývoji dieťaťa do jedného roka postupne dochádza k vyzrievaniu centrálnej nervovej sústavy, formuje sa postúra, ktorú považujeme za normu. Vplyvom neskorších nesprávnych návykov počas života, spravidla zmenou životného štýlu z dynamického na statický začne dochádzať k svalovej nerovnováhe – dysbalancii. Vplyvom svalovej nerovnováhy dochádza k zmene pokojovej polohy kĺbu. Takýto decentrovaný kĺb je náchylnejší na preťaženie, zranenie a zvýšenú bolestivosť. Cieľom dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie je centrácia kĺbu – uvedenie kĺbu do najstabilnejšej pozície, v ktorej sa nepreťažuje a udržanie tejto pozície počas pohybu aj pokoja. Cvičením vo vývojových polohách dieťaťa dosiahneme vyváženú, koordinovanú aktivitu svalov a vytvoríme optimálne riadenie pohybu. Snažíme sa o sagitálnu stabilizáciu – stav, kedy je koaktivačná súhra medzi svalmi hrudníka, brucha, chrbta a panvového dna. Sagitálna stabilizácia je kľúčová pre správne vykonávanie pohybu, bez preťažovania segmentov tela. Na rozdiel od bežných analytických cvičení, kedy je snaha dosiahnuť, čo najväčšiu silu svalu, pri DNS je cieľom preprogramovania riadiacich mechanizmov a naučenie správneho stereotypu svalového zapojenia počas bežného života.

  DNS cvičenie vo vývojových pozíciách (1 minúta)

  3D animácia DNS stabilizačných postupov

  (1 minúta)

   

  DNS skupinový tréning

  (2 minúty)