Cenník

(platný od 1.1.2023)

Vibroterapia – 1  aplikácia 15.00 €
Elektroterapia – 1  aplikácia 5.00 €
Laser Hiro  (® High Intensive Laser Therapy) – 1 aplikácia 20.00 €
HiTop – 1 aplikácia 15.00 €
Magnetoterapia – 1 aplikácia 5.00 €
McKenzie metóda – prvá  aplikácia 25.00 €
McKenzie metóda – každá ďalšia aplikácia 22.00 €
Viscerovertebrálna fyzioterapia 25.00 €
Fyzioterapia gastroezofageálneho refluxu 25.00 €
Fyzioterapia vertigóznych stavov 25.00 €
DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (do 45 minút) 22.00 €
Diagnostika a terapia detskej nohy (30 minút) 15.00 €
Diagnostika a terapia detskej nohy (60 minút) 25.00 €
Masáž (do 40 minút) 20.00 €
Mäkké techniky (do  40 minút) 20.00 €
Mäkké techniky (do  55 minút) 28.00 €
Bankovanie lokálna aplikácia (do 30 minút) 20.00 €
Bankovanie celková aplikácia (do 55 minút) 29.00 €
Manuálna lymfodrenáž (do 55 minút) 25.00 €
Manuálna lymfodrenáž (do 90 minút) 40.00 €
SM systém (do 40  minút) 20.00 € – 22.00 €
Kúpa materiálu – set na SM systém 35.00 €
Kúpa materiálu – lano na SM systém 26.00 €
Kinesiotaping  10.00 €
Kinesiotaping  –  každá ďalšia časť tela  8.00 €
Služby vyžiadané klientom po pracovnej dobe + 50% z ceny

Cenník doplnkovej liečby v dennom stacionári polikliniky Medikard