Cenník

(platný od 1.1.2021)

Vibroterapia – 1  aplikácia 12.00 €
Elektroterapia – 1  aplikácia 5.00 €
Laser Hiro  (® High Intensive Laser Therapy) – 1 aplikácia 20.00 €
HiTop – 1 aplikácia 12.00 €
Magnetoterapia – 1 aplikácia 5.00 €
McKenzie metóda – prvá  aplikácia 24.00 €
McKenzie metóda – každá ďalšia aplikácia 22.00 €
Fyzioterapia svalov panvového dna 20.00 €
Masáž (do 40 minút) 16.00 €
Mäkké techniky (do  40 minút) 16.00 €
Mäkké techniky (do  50 minút) 19.00 €
Bankovanie lokálna aplikácia (do 30 minút) 18.00 €
Bankovanie celková aplikácia (do 55 minút) 25.00 €
SM systém (do 40  minút) 16.00 € – 18.00 €
Kúpa materiálu – set na SM systém 35.00 €
Kúpa materiálu – lano na SM systém 26.00 €
Kinesiotaping  8.00-10.00 €
Kinesiotaping  –  každá ďalšia časť tela  6.00-8.00 €
Služby vyžiadané klientom po pracovnej dobe + 50% z ceny

Cenník doplnkovej liečby v dennom stacionári polikliniky Medikard