Odpovede na najčastejšie kladené otázky

Potrebujem pri návšteve doniesť výmenný lístok od lekára?

Výmenný lístok nie je potrebný. Navštíviť nás môžete na doporučenie lekára špecialistu, ale aj bez neho, pokiaľ pociťujete nejaký ťažkosti. 

Medikard Fyzio je neštátnym zariadením a naše služby nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, ale priamou platbou pacienta.

 

Aké sú ceny služieb fyzioterapie?

Naše služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia (aj keď máte odporúčanie od lekára). Ceny za jednotlivé úkony a terapie nájdete v našom cenníku.

 

Môžem zaplatiť kartou?

Nie. U nás je možné platiť iba v hotovosti.

 

Ako sa môžem objednať?

Ku všetkým našim fyzioterapeutom sa môžete objednať emailom na info@medikardfyzio.sk

alebo telefonicky:

PhDr. Tomáš Hitrík – 0949 000 747

Mgr. Simona Fabiánová – 0948 060 918 (aj pre termíny od 15:00 do 18:00)

Mgr. Ivana Frenáková – 0948 308 367

 

Bez ohľadu na to, na ktoré číslo zavoláte, vždy sa budeme snažiť zaistiť Vám najskorší možný termín, u ktoréhokoľvek fyzioterapeuta.

Ako si vybrať konkrétnu terapiu?

Konkrétnu terapiu si nemusíte vybrať sami. Súčasťou návštevy fyzioterapeuta je aj vstupná diagostika, kedy fyzioterapeut zhodnotí celkový stav, lekárske správy a odporúčania, aby zvolil vhodné terapeutické postupy. 

Čo si so sebou mám priniesť?

Na cvičenie Vám odporúčame pohodlné oblečenie. Cvičí sa v ponožkách, takže nepotrebujete nič na prezutie. 

Pokiaľ máte, doneste si so sebou lekárske správy od špeicalistov, prípadne snímky RTG, či MR. 

Kde sídli Medikard Fyzio?

Medikard Fyzio je fyzioterapeutické pracovisko, ktoré je súčasťou Polikliniky Medikard. Sídli na ulici Hollého 14/D v Prešove.

Je možné u Vás zaparkovať?

Budova, v ktorej sa naše pracovisko nachádza, nájdete po ľavej strane, tesne pred vstupnou „rampou“ do areálu nemocnice. 
Platené parkovisko nájdete po pravej strane, prípadne môžete vojsť do areálu nemocnice a zaparkovať tam.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Kontaktovať nás môžete na info@medikardfyzio.sk