McKenzie metóda

Pomôže pri:

 • vertebrogénny algický syndróm
 • radikulárne (koreňové) syndrómy
 • mechanické bolesti krčnej, hrudnej, driekovej chrtice a končatín

Kontraindikácie:

 • cauda equina
 • malignita
 • miechové príznaky
 • polyneuropatia
 • infekcie
 • fraktúry

Pomôže pri:

 • vertebrogénny algický syndróm
 • radikulárne (koreňové) syndrómy
 • mechanické bolesti krčnej, hrudnej, driekovej chrtice a končatín

Kontraindikácie:

 • cauda equina
 • malignita
 • miechové príznaky
 • polyneuropatia
 • infekcie
 • fraktúry

McKenzie metóda alebo Mechanická diagnostika a terapia (MDT) je medzinárodne uznávany metodický postup využívaný pre diagnostiku a liečbu porúch pohybového aparátu. Princípom metódy je vyšetrenie pacienta opakovanými pohybmi, ktoré testujeme ako v odľahčení, tak aj v záťaži. Na základe vyšetrenia je zvolená cielená terapia opakovaných pohybov v určitom smere. McKenzie koncept je preukázateľne najviac vedecky podložený systém liečby porúch pohybového aparátu. Súčasťou liečby je aj prevencia a vedenie pacienta k sebazodpovednosti a vlastnému pričineniu sa k pohybovej terapii.

Je McKenzie terapia pre Vás?

 • Vyskytujú sa počas dňa chvíle, kedy necítite žiadnu bolesť? Aspoň 10 minút?
 • Je bolesť sústredená do oblasti nad kolenom alebo nad vaším lakťom?
 • Mali ste za posledné mesiace alebo roky viac ako jeden výskyt bolesti driekovej alebo krčnej chrbtice?
 • Cítite sa horšie počas alebo bezprostredne po dlhšie trvajúcom zohnutí či zhrbení ako napr. pri ustielaní postele, vysávaní, práci v záhrade, betónovaní, atď.?
 • Cítite sa horšie po dlhodobom sedení alebo počas vstávania zo sedu, napr. po sledovaní televízie alebo po práci s počítačom?
 • Spájate si svoju bolesť s jednou konkrétnou aktivitou, ale bolesťou netrpíte, ak túto aktivitu nevykonávate?
 • Cítite sa horšie, ak sa nehýbete a lepšie, keď sa hýbete?
 • Je pre vašu driekovú chrbticu príjemnejšie, keď ležíte na bruchu? (Možno sa na chvíľu cítite horšie, no potom sa bolesť utíši. V takom prípade odpoveďou na túto otázku je áno.)
 • Je vašej driekovej chrbtici príjemnejšie, keď kráčate?

Ak ste odpovedali áno na viac než 4 otázky, šanca na zlepšenie vášho stavu pomocou McKenzie metódy je veľmi dobrá.

Odporúčame vám návštevu nášho terapeuta McKenzie metódy – PhDr. Tomáša Hitríka, na tel. čísle: 0949 000 747

Ako McKenzie metóda pomohla pacientom vyhnúť sa operácii (4 minúty)

Diskusia odborníkov o McKenzie metóde

(13 minút)

 

Prečo McKenzie metóda pomáha pri bolestiach chrbta

(1:30 minúty, v angličtine)