Prekonali ste ochorenie Covid -19 a máte pretrvávajúce ťažkosti?

Rehabilitačná liečba po Covide-19 pomocou vysokotónovej terapie (High Tone) prístrojom HiToP, Vám môže pomôcť.

Na podporu odstránenia nepriaznivých následkov ochorenia Covid-19 (tzv. post-covidový syndróm) využívajú fyzioterapeuti na celom svete High Tone – vysokotónovú terapiu  s  patentovanými pristrojmi “HiToP” od nemeckého výrobcu gbo Medizintechnik AG. Tento veľmi účinný prístroj využívame už niekoľko rokov aj na našom pracovisku, a opakovane zaznamenávame výrazné zlepšenie stavu pacientov, napr. pri polyneuropatiách, ale aj iných ochoreniach. 

Vďaka našim doterajším pozitívnym skúsenostiam s touto terapiou, v súlade s odporúčaniami výrobcu, a taktiež na základe nižšie uvedených skúseností zo zahraničia, sme začali využívať High Tone terapiu pre pacientov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 aj u nás v Medikard Fyzio.

Skúsenosti z Tri-Service General Hospital, Taipei na Taiwane  a ďalších nemocníc na svete (Rehabilitation Medic Department in Presidential Hospital and Central Army Hospital Gatot Subroto v Jakarte Indonézia ), poukázali na priaznivé účinky High Tone – vysokotónovej terapie pri Covidovej pneumónii – obojstrannom zápale pľúc v akútnom štádiu, ako sú – zlepšenie laboratórnych výsledkov a klinického stavu, či skrátenie dĺžky hospitalizácie. Pacient, ktorý bol hospitalizovaný viac ako 50 dní, mohol pohodlne chodiť a mal čisté pľúca za menej ako 2 týždne po High Tone-vysokotónovej terapii prístrojom HiToP  2 touch. 

Na čo slúži High Tone – vysokotónová terapia?

Pre pacientov, ktorí prešli covidovou infekciou a trpia následkami ochorenia – čiže pre rehabilitáciu po covidovej infekcii. High Tone – vysokotónová terapia je zameraná na liečbu pľúc po COVIDe (regenerácia pľúcneho tkaniva zasiahnutého ochorením), zlepšenie spánku a zlepšenie celkového stavu organizmu (regenerácia celého organizmu spoločne s naštartovaním imunity).

Na rehabilitáciu pacientov po Covid – 19 sa odporúča podľa skúseností HiToP Centra pri Káhirskej univerzite :

10 hodinových aplikácii High Tone – vysokotónovej terapie najlepšie každý  deň, nie menej ako 3 krát týždenne.

High Tone – vysokotónová terapia dokáže pomôcť pacientom, ktorí mali stredne ťažký až ťažký priebeh ochorenia COVID-19 . Terapia je vhodná pre tých pacientov, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia, no pretrvávajú u nich následky, ktoré im bránia v návrate do bežného života. Rehabilitácia by mala začať čo najskôr, ideálne od dvoch do šiestich tyždňoch od prekonania choroby. Medzi najčastejšie post-covidové  komplikácie patria veľká únava a vyčerpanosť, dusivý kašeľ, zadýchanie sa už pri miernej záťaži, bolesti svalov a kĺbov, bolesti v hrudníku, tŕpnutie a slabosť končatín, pretrvávajúce poruchy čuchu a chuti, zažívacie poruchy, silné bolesti hlavy, poruchy spánku, pamäte a koncentrácie,

Pri liečbe týchto komplikácií sa používajú osvedčené liečebné postupy pod dohľadom odborne vyškoleného zdravotníckeho personálu.