PhDr. Tomáš Hitrík

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: bakalár
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: magister
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, rigorózna skúška, titul: philosophiae doctor (PhDr.)

Odborné kurzy, stáže a školenia

Odborné kurzy:

 • Kurz klasickej masáže – Súkromná masérska škola – školiteľ: Peter Levický
 • Terapeutické využitie kinesiotapingu – školiteľ: MUDr. et Mgr. Robert Válka
 • SM systém – Špirálovitá stabilizácia chrbtice:

– 1A, 1B, 1C, 1D – Praha – školiteľ: MUDr. Richard Smíšek

– 2A, 2B – Košice – školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn

 • McKenzie metóda:

– časť A – Bratislava: lektor – Eva Nováková Dip. MDT

– časť B – Žilina: lektor – Eva Nováková Dip. MDT

– časť C – Žilina: lektor – Sara Luetchford PT, Dip. MDT, OMT

 • Skolióza – Košice – školiteľ: MUDr. Richard Smíšek
 • Akrálna koaktivačná terapia (ACT) – Bratislava – školiteľ: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Stáže:

 • Europass mobility – Fakultná nemocnica Hradec Králove – Česká republika
 • Europass mobility – Vojenská nemocnica Praha – Česká republika

Konferencie:

 • Konferenica v Sokolove: Téma – Péče o pacienta po cévni mozkové příhodě na rehabilitačním oddělení

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeut od r. 2014
 • LPZ s.r.o., Sokolov – Česká republika – Rehabilitační oddělení – fyzioterapeut
 • Stredná zdravotnícka škola v Prešove – odborný učiteľ 
 • Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, katedra fyzioterapie – externý vyučujúci
Mgr. Dana Harčárová

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

 • Fyzioterapia, titul: magister

Odborné kurzy

 • Kinesiotaping- Jan Moravec, DiS.
 • SM systém špirálna stabilizácia- 1 A,B Mgr. .Andrej Foltýn
 • SM systém manuálne techniky- 1 C,D Mgr. Andrej  Foltýn
 • SM systém skolióza – MUDr. Richard Smíšek
 • Bankovanie a banková masáž- Radko Legát
 • Hirudoterapia- Radko Legát
 • Terapia spúšťacích bodov- Mgr. Daniel Pejčoch
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna – Mgr. Zuzana Woleková

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2021
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa, oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Bc. Ivana Frenáková

Vzdelanie

Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Odborné kurzy

 • Škola tejpovaní, Praha

Prax

 • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2020
 • Rehab s.r.o. – MUDr. Katarína Andrejčáková
Bc. Zuzana Husovská
(Aktuálne na MD)

Vzdelanie

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Fyzioterapia, titul: bakalár

Odborné kurzy

 • Kurz SM systém špirálna stabilizácia I.
 • SM systém – skolióza
 • SM systém – horná končatina
 • Neuromobilizácie v menuálnej terapiii 

  Prax

  • Medikard Fyzio – fyzioterapeutka od r. 2019
  • M.V. Medicínske Centrum, Čapajevov 2, Prešov